Veková skupina:

  • Bez obmedzenia

Oblasť záujmu:

  • vzdelávanie a výchova
  • rozvoj komunity

Činnosti / aktivity:

vzdelávanie, informácie, aktivity poukazujúce na ľudské práva a slobody

Kontaktné informácie:

www facebook Mapa

Adresa: Kapitulská 314/13, 974 01 Banská Bystrica