„Mladí pre mladých!“

Rada študentov mesta Banská Bystrica vznikla v októbri 2012 ako poradný, iniciatívny a koordinačný orgán primátora mesta. Radu zakladalo 11 členov spolu s aktívnymi pracovníkmi s mládežou v meste. Dnes má Rada 15 členov, ktorí zastupujú nadpolovičnú väčšinu stredných škôl v meste a takisto aj študentov vysokých škôl. Rada má takisto viac ako 20 sympatizantov, ktorí sa aktívne podieľajú na chode aktivít. V roku 2015 sa stala Rada aj strešnou organizáciou krajskej rady mládeže a predstavuje príklad dobrej praxe v oblasti mestských mládežníckych parlamentov.

Rada študentov sa venuje najmä tvorbe a realizácií mládežníckej politiky na úrovni mesta. Organizujeme predvolebné diskusie, stretnutia mladých s poslancami za okrúhlymi stolmi, vzdelávacie aktivity, športové aktivity a takisto aj medzinárodné mládežnícke výmeny.

Aktuálne projekty:

 • Mladá Bystrica – séria stretnutí mladých inšpiratívnych ľudí z Banskej Bystrice so svojimi rovesníkmi za účelom inšpirácie a motivácie a zdieľania skúseností.
 • Kurz mladého lídra

Pripravujeme:

 • Medzinárodná mládežnícka výmena Erasmus+

Náš tím:

 • Andrea Maková – predsedníčka, študentka fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
 • Nora Magdaléna Bělousovová, podpredsedníčka pre vysoké školy, študentka ekonomickej fakulty UMB,
 • Lukáš Matěj Technovský, podpredseda pre stredné školy, žiak gymnázia M.Kováča,
 • Diana Hlaváčová, žiačka gymnázia J.G.Tajovského,
 • Martin Hlaváč, žiak gymnázia A.Sládkoviča,
 • Eva Mária Striešová, žiačka evanjelického gymnázia,
 • Patrik Hudec, žiak evanjelického gymnázia,
 • Ján Fábry, žiak gymnázia M.Kováča,
 • Charlote Stejskalová, žiačka gymnázia J.G.Tajovského,
 • Adam Hančák, žiak gymnázia J.G.Tajovského,
 • Matúš Majling, žiak strednej priemyselnej školy J.Murgaša,
 • Radka Krížová, žiačka gymnázia A.Sládkoviča.