„Mladí pre mladých!“

Rada študentov mesta Banská Bystrica vznikla v októbri 2012 ako poradný, iniciatívny a koordinačný orgán primátora mesta. Radu zakladalo 11 členov spolu s aktívnymi pracovníkmi s mládežou v meste. Dnes má Rada 15 členov, ktorí zastupujú nadpolovičnú väčšinu stredných škôl v meste a takisto aj študentov vysokých škôl. Rada má takisto viac ako 20 sympatizantov, ktorí sa aktívne podieľajú na chode aktivít. V roku 2015 sa stala Rada aj strešnou organizáciou krajskej rady mládeže a predstavuje príklad dobrej praxe v oblasti mestských mládežníckych parlamentov.

Rada študentov sa venuje najmä tvorbe a realizácií mládežníckej politiky na úrovni mesta. Organizujeme predvolebné diskusie, stretnutia mladých s poslancami za okrúhlymi stolmi, vzdelávacie aktivity, športové aktivity a takisto aj medzinárodné mládežnícke výmeny.

Rada študentov je zároveň strešnou organizáciou Rady mládeže Banskobystrického kraja.

Aktuálne projekty:

  • Social Impact Academy

Pripravujeme:

  • Medzinárodná mládežnícka výmena Erasmus+