Veková skupina:

  • Bez obmedzenia

Oblasť záujmu:

  • informácie a poradenstvo

Činnosti / aktivity:

informácie a poradenstvo, sociálne služby, participácia mládeže

Kontaktné informácie:

www Mapa

Telefón: tel.: 048/433 07 77, mobil: 0918 505 257, 0918 505 270
Adresa: Československej armády 26, Banská Bystrica