Veková skupina:

  • Bez obmedzenia

Oblasť záujmu:

  • informácie a poradenstvo

Činnosti / aktivity:

poskytnutie poradenstva pre ľudí z nedostatkom financií, zvyšovanie právneho povedomia

Kontaktné informácie:

www Mapa

Telefón: 0918 644 615
Adresa: Skuteckého 30, Banská Bystrica 974 01