Veková skupina:

  • 0 - 6 rokov
  • 7 - 14 rokov

Oblasť záujmu:

  • herné a zábavné aktivity

Činnosti / aktivity:

hernička, tvorivé aktivity, stráženie detí

Kontaktné informácie:

Mapa

Adresa: Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica