Veková skupina:

  • 0 - 6 rokov

Oblasť záujmu:

  • vzdelávanie a výchova

Činnosti / aktivity:

opatrovateľské centrum pre deti, výchova, zábava a výlety

Kontaktné informácie:

facebook Mapa

Telefón: 0910 118 080
Adresa: Banská Bystrica 974 01