Veková skupina:

  • 15 - 19 rokov
  • 20 - 30 rokov

Oblasť záujmu:

  • vzdelávanie a výchova
  • šport

Činnosti / aktivity:

športový tím, profesionálny hokej, aktivity spojené zo školy na zimák

Kontaktné informácie:

www facebook