Veková skupina:

  • 0 - 6 rokov

Oblasť záujmu:

  • vzdelávanie a výchova

Činnosti / aktivity:

vzdelávanie, rozvíjanie osobnosti detí, krúžky

Kontaktné informácie:

www Mapa

Adresa: MŠ Družby Banská Bystrica Druzby 3, Banska Bystrica