Veková skupina:

  • Bez obmedzenia

Oblasť záujmu:

  • rozvoj komunity

Činnosti / aktivity:

vzdelávanie, podpora komunity a občianskych aktivít

Kontaktné informácie:

www facebook Mapa

Telefón: 0910324396
Adresa: Kapitulská 314/13, 974 01 Banská Bystrica