Veková skupina:

  • 20 - 30 rokov

Oblasť záujmu:

  • vzdelávanie a výchova

Činnosti / aktivity:

možnosti štúdia na ekonomickej, právnickej, filozofickej, pedagogickej, politologickej fakulte a fakulte prírodných vied

Kontaktné informácie:

www Mapa

Telefón: 48/ 446 11 11 
Adresa: Národná 12, Banská Bystrica