Veková skupina:

  • 15 - 19 rokov

Oblasť záujmu:

  • vzdelávanie a výchova

Kontaktné informácie:

www Mapa

Email: spsjm@ spsjm.sk
Telefón: 48/472 33 12
Adresa: Hurbanova 6, Banská Bystrica