Veková skupina:

  • 0 - 6 rokov
  • 7 - 14 rokov
  • 15 - 19 rokov
  • 20 - 30 rokov

Oblasť záujmu:

  • herné a zábavné aktivity

Činnosti / aktivity:

realizácia krúžkov, príležitostné voľnočasové aktivity, učenie sa nových techník

Kontaktné informácie:

www facebook Mapa

Telefón: 0908 567 300, 0904 385 926
Adresa: Moskovská 2, 97404 Banská Bystrica